CSD kallar till Årsmöte 26/02/19

CSD kallar till Årsmöte 26/02/19

Styrelsen för CSD kallar till styrelsemöte för samtliga medlemmar 26/02/19 klockan 18:30 på Unique Dive & Travel i Karlskrona

Dragningslista kommer publiceras på hemsidan här och mailas till samtliga medlemmar inom kort.

Alla är välkomna men endast medlemmar har rösträtt och förslagsrätt.

Dragningslista för årsmötet

Mötets öppnande

Fastställande av
föredragningslista för mötet

Val av mötesordförande

Fråga om mötets behöriga
utlysande

Val av
protokollsekreterare för mötet

Val av två
protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll

Verksamhets-och
förvaltningsberättelser

Fråga om ansvarsfrihet
för styrelsens förvaltning

Behandling av styrelsens förslag och av motioner

a. Styrelseförslag. Ändring av CSD stadgar. Förslag på stadgar finns här.

b. Styrelseförslag. Att sätta medlemsavgiften för
2019 till 500 kr

c. Styrelseförslag. Fastställande av GDPR policy
se: https://www.csd.nu/?page_id=2136

d. Styrelseförslag. Upprätta  ett 
regelverk  för  klubben

Val av ordförande
under ett år

Val av kassör som ingår i styrelsen under ett år

Val av en revisor
som ingår i styrelsen för en tid av ett år

Val av  en medlem till valberedningen
som ingår i styrelsen för en tid av ett år

Val av övriga
styrelseledamöter under ett år

Mötet förklaras avslutat

CSD / UDT Night Dive 15,11,2018

CSD hade ett nattdyk tillsammans med UDT.

Chris samanfattar

CSD Divers Night –  We will do a dive in Ekenabben on Thursday at 17,00…. because its fun – because we like it – because its dark – because we have dive gear and we are crazy !!


7 divers ( D.M.C.P.S.C.T. )

7°C degree water temperature

7 m visibility

12 tanks

20 hod dogs

1 wet dry suit

1 BBQ master ( Samuel – Tack !! ) Lots of fun !!

Vi tackar Tim Bertling för bilderna.

Dykresa till Röda Havet

Vad sägs om att ta en dykresa till Röda Havet i september – oktober 2019?

Åk med andra medlemmar från klubben till North & Brothers och upplev allt från små färggranna revfiskar till bjässar som hajar, mantor, dugonger, majestätiska valhajar. Dessutom spännande vrak som kickar igång fantasin.

I samarbete med Uniqe Dive & Travel och ScubaTravel erbjuder vi våra medlemmar denna fantastiska resa.

Klicka här för att få tillgång till en broschyr

 

För mer information kontakta på Christoph Samfass  unique.dive.travel@hotmail.com