Beach Clean Up!

Klubben arrangerade en Beach Clean Up på Fisktorget 2021-07-11. Deltagande från klubben var Ida Ekman, Emma Lilja, Chris Samfass, Anders Högström, Fredrik Berndtsson, Patryk Sulewski, Ola Salin, Daniel Dahlin och Madeleine Roslund. Det var mycket skräp som plockades upp, främst glas och burkar men även bl.a. cykel, bilbatteri, skyltar, bojar och plastlådor. Vi hoppas att detta ger en ökad förståelse och insikt till hur mycket skräp som döljer sig under ytan och att nedskräpningen minskar. Vi ser fram emot att kunna fortsätta uppmärksamma detta och att fler Beach Clean Up arrangeras!