Pumpadyk 2021!

Den 23 oktober var det dags för årets Pumpadyk vid Dragsö camping. Både medlemmar och icke medlemmar bjöds in att delta. I vattnet hölls en liten tävling om vem som kunde tillverka bästa Halloweenlykta. Vinnaren får sitt namn inristat på klubbens pumpa- pokal.

Regler
för deltagande i tävlingen:
* Pumpan ska tillverkas med huvudet under
vatten, apparatdykning eller snorkel är godkänt
* Alla får 20 minuter på sig att skapa sin pumpa

* Tilllåtna verktyg är kniv, sked och lampa
* Endast en pumpa per deltagare kan lämnas in
för bedömning.
* En expertjury kommer utse vinnare och juryns
beslut kan inte överklagas, men mutor mottages med glädje

Beach Clean Up!

Klubben arrangerade en Beach Clean Up på Fisktorget 2021-07-11. Deltagande från klubben var Ida Ekman, Emma Lilja, Chris Samfass, Anders Högström, Fredrik Berndtsson, Patryk Sulewski, Ola Salin, Daniel Dahlin och Madeleine Roslund. Det var mycket skräp som plockades upp, främst glas och burkar men även bl.a. cykel, bilbatteri, skyltar, bojar och plastlådor. Vi hoppas att detta ger en ökad förståelse och insikt till hur mycket skräp som döljer sig under ytan och att nedskräpningen minskar. Vi ser fram emot att kunna fortsätta uppmärksamma detta och att fler Beach Clean Up arrangeras!