Torkö Stenbrott

7 dykare, 2 påsar gifflar och kyla.

7 dykare i vattnet idag på Torkö. Enligt 6 datorer var det cirka 4 grader på 20-22 meter. Enligt min klocka var det 1,5 grader, rent spontant skulle jag påstå att min klocka hade rätt och alla andras var fel för attans vad kallt det var.

Min parkamrat för dagen var Per som gjorde ett strålande dyk.
Vi avslutade med lite gifflar och skitsnack.

Tack för denna gång.

Klubbdyk söndag 9/6

Klubben tar ut seal 1 (maja) på vrakdyk på Söndag.

Vi träffas kl 1400 i handelshamnen vid Seal one.

Dyk vid Pråmen samt om väder och intresse medger även flygplanet.

Utbildningsnivå från open water.

Om ni behöver hyra utrustning så kontakta UDT i god tid.

Anmälan sker till: info@csd.nu eller genom att svara på fb.

Kostnad: Ingen, det ingår i medlemsavgiften.

Inte redan medlem? För 500kr har du fri tillgång till alla vrakdyk och pooltider under 2019, läs mer på www.csd.nu.

Dykledare Daniel Dahlin

Först till kvarn!

Nu är vi anmälda till Pantamera

Det är snarare regel än undantag som vi dykare ser mängder av burkar och petflaskor på våra dyk. Detta är enormt synd både på miljön och ekonomin.

Vi har därför beslutat att som förening verka för att hjälpa miljön och samtidigt tjäna några kronor till klubben kassa genom att gå med i Pantameras föreningspanten.

Detta innebär att föreningen kommer kunna samla in och panta de alu och petflaskor som vi stöter på. Det innebär också att du som medlem kan bidra med era pantburkar till föreningen om ni vill detta.

Alla aluburkar (även utländska utan pant) samt alla svenska petflaskor kan pantas av föreningen. Så tveka inte, lägg dina burkar och flaskor i en påse och ta med dig dem nästa gång du besöker Unique Dive.

Klubben samlar dem sedan i säckar som vi kan ta med till ett inlämningsställe där burkarna sedan går vidare till återvinning. Klubben får 200 kr per säck som hjälper vår verksamhet bra.

Pooltider klara

Vi är stolta att presentera att vi nu har tillgång till pooltider på Rödebybadet.

Tiderna som gäller är tisdagar 1630-1730.

Initialt kommer vi att ha tid varje tisdag och beroende på intresset och antalet besökare vi får kan detta komma att utökas eller minska under säsongen.

(Obs för att nyttja pooltid krävs medlemskap)

CSD kallar till Årsmöte 26/02/19

CSD kallar till Årsmöte 26/02/19

Styrelsen för CSD kallar till styrelsemöte för samtliga medlemmar 26/02/19 klockan 18:30 på Unique Dive & Travel i Karlskrona

Dragningslista kommer publiceras på hemsidan här och mailas till samtliga medlemmar inom kort.

Alla är välkomna men endast medlemmar har rösträtt och förslagsrätt.

Dragningslista för årsmötet

Mötets öppnande

Fastställande av
föredragningslista för mötet

Val av mötesordförande

Fråga om mötets behöriga
utlysande

Val av
protokollsekreterare för mötet

Val av två
protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll

Verksamhets-och
förvaltningsberättelser

Fråga om ansvarsfrihet
för styrelsens förvaltning

Behandling av styrelsens förslag och av motioner

a. Styrelseförslag. Ändring av CSD stadgar. Förslag på stadgar finns här.

b. Styrelseförslag. Att sätta medlemsavgiften för
2019 till 500 kr

c. Styrelseförslag. Fastställande av GDPR policy
se: https://www.csd.nu/?page_id=2136

d. Styrelseförslag. Upprätta  ett 
regelverk  för  klubben

Val av ordförande
under ett år

Val av kassör som ingår i styrelsen under ett år

Val av en revisor
som ingår i styrelsen för en tid av ett år

Val av  en medlem till valberedningen
som ingår i styrelsen för en tid av ett år

Val av övriga
styrelseledamöter under ett år

Mötet förklaras avslutat