CSD kallar till Årsmöte 26/02/19

CSD kallar till Årsmöte 26/02/19

Styrelsen för CSD kallar till styrelsemöte för samtliga medlemmar 26/02/19 klockan 18:30 på Unique Dive & Travel i Karlskrona

Dragningslista kommer publiceras på hemsidan här och mailas till samtliga medlemmar inom kort.

Alla är välkomna men endast medlemmar har rösträtt och förslagsrätt.

Dragningslista för årsmötet

Mötets öppnande

Fastställande av
föredragningslista för mötet

Val av mötesordförande

Fråga om mötets behöriga
utlysande

Val av
protokollsekreterare för mötet

Val av två
protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll

Verksamhets-och
förvaltningsberättelser

Fråga om ansvarsfrihet
för styrelsens förvaltning

Behandling av styrelsens förslag och av motioner

a. Styrelseförslag. Ändring av CSD stadgar. Förslag på stadgar finns här.

b. Styrelseförslag. Att sätta medlemsavgiften för
2019 till 500 kr

c. Styrelseförslag. Fastställande av GDPR policy
se: https://www.csd.nu/?page_id=2136

d. Styrelseförslag. Upprätta  ett 
regelverk  för  klubben

Val av ordförande
under ett år

Val av kassör som ingår i styrelsen under ett år

Val av en revisor
som ingår i styrelsen för en tid av ett år

Val av  en medlem till valberedningen
som ingår i styrelsen för en tid av ett år

Val av övriga
styrelseledamöter under ett år

Mötet förklaras avslutat