Dyk med Seal 1 – 27/7

Vill påminna om att vi dyker med Seal 1 nu på Lördag.

Det blir två dyk.

Ett lite djupare (25 meter) blinddyk/träningsdyk

Samt ett lite grundare på cirka 11 meter där vi tror planet blir bra.

Båten avgår 10:30