GDPR

EU har beslutat om en ny dataskyddsförordning som reglerar hur personuppgifter får hanteras – GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersatte personuppgiftslagen (PUL).

Hur hanterar CSD personuppgifter
CSD sparar alla medlemsuppgifter i en GDPR säker molntjänst driftad av Storegate.

Medlemsuppgifter lämnas inte ut till tredjepart med undantaget av bidragshantering beslutad av styrelsen.

Medlemmar kan förekomma med namn och bild på vår hemsida samt sociala medier.

Kommunikation med medlemmar sker via klubbens email adresser.

När medlem betalar medlemsavgiften godkänner man:

  • Att ens personuppgifter behandlas i vårt medlemsregister.
  • Att ens bild och namn kan förekomma på klubbens Facebook eller hemsida.