Invigning av utställning om vraken i Ekenabben!

I början av augusti anordnade Karlskrona kommun en invigning av en utställning om vraken i Djupasund, Ekenabben! Vi var på plats med dykbilen och visade upp utrustning och berättade om våra dyk i Ekenabben. Invigningen är också ett första steg i arbetet med den tänkta dykparken vilken vi ser mycket fram emot!