Om CSD

Här hittar du information om Carlskrona Seal Divers

Bildad 2018-08-08
Postadress
Telefon
E-post info@csd.nu
Bankgiro 5292-7597
Swish
Organisationsnummer 802518-2661

Möten och protokoll

Finner ni här

Styrelse 2019

Ordförande: Daniel Dahlin

Valberedning: Mattias Eriksson, Patrik Lundberg

Rösträkning: Mattias Eriksson, Patrik Lundberg

Justeringsmän: Johannes Classon, Cesar Vallin

Kassör: Christian Kjellsson

Revisor: Mattias Eriksson

Ledamot: Christoph Samfass

Stadgar antagna 08-08-2018

Historia – Vår historia är kort men god.

08-08-2018 – Carlskrona Seal Divers grundas efter ett uppstartsmöte i Karlskrona.

09-08-2018 – Beslut fattas om att den fantastiska båten Maja ska köpas in till klubben.

19-08-2018 – Klubben gör sin första utflykt med Maja. Turen går till Utklippan.

27-02-2019 – Klubben har sitt första officiella årsmöte.