Reperation av Seal One är i full gång!

Reperationen av Seal One har på det senaste stått stilla på grund av bl.a. svårigheten att få tag i specialdelar. Men nu är reparationen i full gång igen!