Söndagsdyk under vintersäsongen

För att hålla medlemmarna aktiva under lågsäsong vi har klubbdyk
varannan söndag! Under de senaste veckorna har vi haft Peak Performance
Buoyancy, DSMB och nattdyk. Vi kommer att fortsätta med dyk som ger tillfälle
för att träna på färdigheter. Våra dykplatser kommer variera beroende på de
planerade dykaktiviteterna. Dessa tillfällen är perfekta för att skapa
gemenskap och lära känna nya medlemmar! Vi välkomnar alla till att vara med i
vår gemenskap även ifall du inte är med och dyker!