Styrelsen

Möten och protokoll hittar du här

Stadgar: https://www.csd.nu/wp-content/uploads/2018/08/2018-csd-stadgar.pdf

Styrelse 2021:

  • Ordförande: Ida Ekman
  • Valberedning: Mattias Eriksson, Mattias Tidstrand
  • Rösträkning: Mattias Eriksson, Patrik Lundberg
  • Justeringsmän: Cesar Vallin
  • Kassör: Christian Kjellsson
  • Revisor: Mattias Eriksson
  • Ledamot: Daniel Dahlin, Robin Nilsson, Christoph Samfass, Patrik Lundberg