Styrelsen

Möten och protokoll hittar du här

Stadgar: https://usercontent.one/wp/www.csd.nu/wp-content/uploads/2023/02/Stadgar.pdf-2023.pdf?media=1677508204

Styrelse 2022:

  • Ordförande: Ida Ekman
  • Valberedning: Daniel Mendez, Mattias Tidstrand
  • Rösträkning: Daniel Mendez, Christoph Samfass
  • Kassör: Mattias Tidstrand
  • Revisor: Torbjörn Blomqvist
  • Ledamot: Daniel Dahlin, Robin Nilsson, Christoph Samfass